αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Διπλασιάστηκαν οι αθέμιτες (κυρίως παραπλανητικές) εμπορικές πρακτικές, στην ελληνική αγορά, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, η οποία και παρουσιάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, κατά την παρουσίαση της έκθεσης, ανέδειξε τη μεγάλη αύξηση, κατά 28,2%, του αριθμού των αναφορών που κατατέθηκαν στην Αρχή το 2017 σε σχέση με το 2016, τονίζοντας ότι η αυξητική ροή εξακολουθεί και το 2018. Το ποσοστό επίλυσης των υποθέσεων παρέμεινε εξαιρετικά υψηλό, άνω του 82%.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της κατακόρυφης αύξησης των αιτημάτων διαμεσολάβησης προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (αρμόδιο για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών) είναι ότι με βάση τα διαχρονικά στατιστικά στοιχεία, την περίοδο 2014-2018, δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια, υποβλήθησαν 34.703 αναφορές, πολύ περισσότερες σε σχέση με τις 27.932 που κατατέθηκαν τα πρώτα εννέα χρόνια (2005-2013) λειτουργίας της Αρχής. Είναι αυταπόδεικτο ότι η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών κερδίζει συνεχώς έδαφος στη συνείδηση καταναλωτών, αλλά και προμηθευτών, οι οποίοι, όπως αποδεικνύεται και από το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συμμετοχής στη μη υποχρεωτική διαδικασία της διαμεσολάβησης (94%), έχουν αντιληφθεί τη σημασία της στην εδραίωση της εμπιστοσύνης στην αγορά.

Οι τομείς της αγοράς με τις περισσότερες υποθέσεις είναι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (τράπεζες, δάνεια), οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες (σταθερή-κινητή τηλεφωνία, ίντερνετ) και η ενέργεια-ύδρευση και, βεβαίως, τα καταναλωτικά αγαθά. Είναι οι εμπορικοί κλάδοι με μεγάλη αύξηση αναφορών, που συνδέονται, μάλιστα, με την αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις τους ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, που πλήττει τα οικογενειακά εισοδήματα.