Δίκτυα παράνομου ελαιόλαδου εντόπισε ο ΕΦΕΤ

ΕΦΕΤ: Τρόφιμα «δηλητήριο» σε 14 επιχειρήσεις. 

Τα 228.353 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα που επέβαλε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε 14 επιχειρήσεις τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για σούπερ μάρκετ, προμηθευτή ελαιολάδου σε επιχείρηση μαζικής εστίασης, τυποποιητήριο πατάτας, οινοποιείο, αποθήκη χονδρικού εμπορίου και επιχείρηση επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος. Τα πρόστιμα αφορούσαν:

  • Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων
  • Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP
  • Λειτουργία χωρίς άδεια
  • Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων
  • Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής
  • Μη τήρηση νομοθεσίας υλικών σε επαφή με τρόφιμα
  • Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς διατροφής
  • Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη διάθεση των τροφίμων, ως προς την επάρκεια και πληρότητα των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων
  • Μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία Μητρώα

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.