ΜμΕ

Ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων επιχειρήσεων με τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας να εντοπίζεται, όσο περνάνε τα χρόνια, ολοένα και περισσότερο σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε επιμέρους τομείς του κλάδου, με τις προτεραιότητες των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων να επικεντρώνονται στη βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα και όχι στον μακροχρόνιο μετασχηματισμό. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για το μέλλον των πολύ μικρών και μικρών εμπορικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς και στα προβλήματα της απασχόλησης, επικεντρώθηκε η συζήτηση στο πάνελ που διοργάνωσε σήμερα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με βάση τα ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2023.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης, οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να είναι: α) η διαχείριση των ανατιμήσεων (6 στα 7), β) οι οικονομικές υποχρεώσεις (5,9 στα 7) και γ) η ρευστότητα (5,2 στα 7). Η ενεργειακή κρίση επιδρά αρνητικά στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς για το 85,7% των εμπορικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας, ενώ το 23% των εμπορικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν αυξήσεις της τάξης 21-30% στο ενεργειακό κόστος. Η στασιμότητα των επιδόσεων σε συνδυασμό με την πληθωριστική κλιμάκωση, εξωθούν τις εμπορικές επιχειρήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα και όχι στον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό τους.

Γενικότερα, η έκθεση επιβεβαιώνει για ένα ακόμα έτος, ότι ο κλάδος του εμπορίου με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 169,4 δισ. ευρώ, και στον οποίο δραστηριοποιούνται περισσότερες από 227.000 επιχειρήσεις, αποτελεί και τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής οικονομίας, απασχολώντας 700.000 άτομα. Όμως, η απασχόληση για το 2023 καταγράφει μείωση κατά 3,5%, σε σχέση με το 2022, η οποία οφείλεται στη μείωση των θέσεων εργασίας σε όλους τους επιμέρους κλάδους, με την υψηλότερη να καταγράφεται στον κλάδο των αυτοκινήτων (19,4%). Βέβαια, στο λιανικό εμπόριο καταγράφεται τόνωση της μισθωτής απασχόλησης (2,5% σε σχέση με το 2022). Η αύξηση του (ΔΚΕ) στο λιανικό εμπόριο (3,2%) καταγράφει μια κόπωση, η οποία οφείλεται εν πολλοίς στην πληθωριστική κλιμάκωση.

Τέλος, όπως σημειώνεται, οι μικρότερες επιχειρήσεις που αποτελούν και την συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων, μπορεί μεν να επιδεικνύουν μια σημαντική ανθεκτικότητα, ωστόσο μοιάζουν να είναι εγκλωβισμένες στις χαμηλές επιδόσεις των επάλληλων κρίσεων.