Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία οδήγησε στην εξοικείωση των καταναλωτών με την τεχνολογία, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό πλέον επιλέγει συστηματικά να πραγματοποιεί αγορές μέσω συσκευών, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα φυσικά καταστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί επαγγελματίες της μικρής λιανικής προσπάθησαν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ψηφιακή εποχή, δίνοντας το «παρών» στα social media ή επενδύοντας σε λογισμικά λιανικής που αυτοματοποιούν ορισμένες διαδικασίες της επιχείρησης. Ωστόσο, το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύει σε νέες τεχνολογίες είναι ακόμα περιορισμένο στη χώρα μας, σύμφωνα τα στοιχεία της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που συνοψίζονται στα εξής σημεία:

– Το ποσοστό των επιχειρήσεων που επενδύει σε νέες τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Συγκεκριμένα, το 21,8% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις κατά το προηγούμενο εξάμηνο σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές επενδύσεις (π.χ. λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές). 

– Για τις μελλοντικές επενδύσεις, καταγράφεται ότι το 15,3% των επιχειρήσεων απαντάει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει κάποια είδους επένδυση μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

– Σε επίπεδο υιοθέτησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών, οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν ενσωματώσει ψηφιακές τεχνολογίες στα εξής ποσοστά: 58,4% ψηφιακό μάρκετινγκ, ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 26,3% συσκευές και συστήματα που παρακολουθούνται ή ελέγχονται από απόσταση μέσω του Διαδικτύου, 20,3% ψηφιακή διαχείριση προμηθειών παραγγελιών, 17,3% συστήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop), 16,5% συμμετοχή σε διαδικτυακή πλατφόρμα, 14,1% επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων παραγωγικής/εμπορικής δραστηριότητας, 6% εφαρμογές αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία.

– Ως προς την ψηφιακή προσαρμογή των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την πρόσφατη περίοδο, προκύπτει ότι ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (17,4%) δηλώνει ότι προχώρησε σε ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αντίστοιχα, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 56,2% των επιχειρήσεων καταγράφει ηλεκτρονικές πωλήσεις μόνο έως 20%, ενώ το 16,1% πραγματοποιεί πωλήσεις σε ποσοστό πάνω του 50% του κύκλου εργασιών.