Ελλιπής η χρήση των social media από τις ΜμΕ

Παρά το γεγονός ότι τα social media επηρεάζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό την κίνηση της αγοράς και τις καταναλωτικές συνήθειες, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα φαίνεται να μην έχουν κατορθώσει να διαχειριστούν τα μέσα προς όφελός τους.

Συγκεκριμένα, περίπου 4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται απλώς στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί πρέπει να ακολουθήσουν την τάση της αγοράς, χωρίς, όμως, να διαθέτουν κάποια οργανωμένη στρατηγική ή να αξιοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία, δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας και το FACEBOOK, με θέμα: «BOOST WITH FACEBOOK». «Και το κυριότερο εμπόδιο για αυτές τις επιχειρήσεις, φαίνεται να είναι η έλλειψη γνώσης και δεξιοτήτων», πρόσθεσε ο κ. Μίχαλος. Όπως είπε, η έλλειψη γνώσης και δεξιοτήτων στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αρκετά σοβαρό θέμα. Γιατί ενώ η δημιουργία μιας σελίδας στο Facebook είναι εύκολη και χωρίς κόστος, η ανάπτυξη της παρουσίας, με τρόπο που να μεγιστοποιεί τα επιχειρηματικά οφέλη, χρειάζεται γνώση, σχέδιο και σωστή στόχευση. «Είναι προφανής, λοιπόν, η ανάγκη πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην αύξηση της εξοικείωσης, της γνώσης και των δεξιοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», πρόσθεσε.