Ένας στους τρεις Έλληνες χρωστάει στην Εφορία.

Περίπου 3,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν στο Δημόσιο το ποσό των 101,5 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ τα «κρυφά» χρέη υπολογίζονται σε 30 έως 50 δισ. ευρώ. Τα 101,5 δισ. ευρώ δηλαδή, αφορούν μόνο σε βεβαιωμένες οφειλές και όχι σε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Δεν υπάρχει όμως καταγραφή στα επίσημα στοιχεία, του συνολικού ποσού των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για όλα αυτά τα συσσωρευμένα 101,5 δισ. ευρώ τα οποία χρωστούν στο δημόσιο 3,8 εκατομμύρια ΑΦΜ. Εκτιμάται ότι ξεπερνούν κατά πολύ το 30% ή 50% των επίσημων οφειλών, υπολογίζοντας ότι επιβάλλεται προσαύξηση τουλάχιστον 0,78% τον μήνα ή 8% ετησίως για κάθε μήνα καθυστέρησης αποπληρωμής της βεβαιωμένης οφειλής. Από τα 101,5 δισ. χωρίς τις προσαυξήσεις αυτές, ούτε τα μισά δεν προέρχονται από φόρους. Το 51,2% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αποφάσεις δικαστηρίων και λοιπά μη φορολογικά έσοδα) και το 85% εξ αυτών το χρωστούν μόλις 16.000 μεγαλοφειλέτες.