ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ. Έξι χρυσά βραβεία για τα μέλη της Ελλα-δικά μας

«Ενίσχυση» της «ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ» με 7 νέα μέλη.

Την 5η Ολομέλεια πραγματοποίησε πρόσφατα η Πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης με βασικούς στόχους τον απολογισμό του έργου και τον προγραμματισμό των μελλοντικών συλλογικών δράσεων για την επίτευξη της αποστολής της.

Με την ολοένα και αυξανόμενη ένταξη νέων Μελών στην Πρωτοβουλία και τη σύμπραξή τους για την ανάδειξη της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Ολομέλεια ξεκίνησε τις εργασίες της με την υποδοχή των 7 νέων Μελών-επιχειρήσεων που αριθμούν τις 46 μέχρι σήμερα και που τηρούν την ελληνικότητα στο τρίπτυχο της Έδρας, Παραγωγής και Ιδιοκτησίας τους. Με βασικούς θεματικούς άξονες τον Δημόσιο Διάλογο, τις Συνέργειες των Μελών για την ανάπτυξη της ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντός και εκτός συνόρων, συζητήθηκαν και τα κοινά projects για την ενίσχυση της δυναμικής της Πρωτοβουλίας, αλλά και των ενεργειών για περαιτέρω προβολή της ένωσης. Ακολούθησε ανοιχτή εκδήλωση με παρουσίαση του οράματος και των δράσεων της Πρωτοβουλίας, καθώς επίσης και απονομή των πιστοποιήσεων σε 7 νέα Μέλη της ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ.τις Συνέργειες των Μελών για την ανάπτυξη της ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντός και εκτός συνόρων, συζητήθηκαν και τα κοινά projects για την ενίσχυση της δυναμικής της Πρωτοβουλίας, αλλά και των ενεργειών για περαιτέρω προβολή της ένωσης. Ακολούθησε ανοιχτή εκδήλωση με παρουσίαση του οράματος και των δράσεων της Πρωτοβουλίας,