«Έρχεται» αύξηση της χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις

Αύξηση της χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις. Μετά από μία μεγάλη περίοδο «πάγου» εν μέσω κρίσης, οι τράπεζες της Ελλάδας, φέρονται έτοιμες να ανοίξουν ξανά την «κάνουλα» των χρηματοδοτήσεων τόσο προς νοικοκυριά, όσο και προς επιχειρήσεις, όντας έτοιμες να συμβάλλουν κι αυτές με τη σειρά τους, στην εδραίωση των θετικών αναπτυξιακών ρυθμών.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, διοικητικά στελέχη τραπεζών αναφέρονται στο ζήτημα αυτό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει η ρευστότητα που απαιτείται για την χρηματοδότηση κάθε βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά και η κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών στο τομέα της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης.

Στο πλαίσιο αυτό όλες οι τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει την δέσμευση συγκεκριμένων ποσών για την χρηματοδότηση των επιμέρους τομέων της οικονομίας και έχουν δημιουργήσει στα καταστήματα και στην κεντρική διοίκηση τις υποδομές ώστε κάθε αίτημα για χρηματοδότηση να προχωρά με ταχύτητα.

Όπως πάντως επισημάνουν τραπεζικά στελέχη, οι υποψήφιοι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα κριτήρια για την χορήγηση δανείων θα τηρούνται με αυστηρότητα, σε σχέση με την εποχή πριν την κρίση, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας γενιάς κόκκινων δανείων.  Μεταξύ άλλων, για την χρηματοδότηση και την σωστή αξιολόγηση του πιστοληπτικού προφίλ κάθε υποψήφιου δανειολήπτη, εκτός από τα ανοίγματα που έχει στο τραπεζικό σύστημα και την συνεπή ή όχι αποπληρωμή τους, υπολογίζονται αυστηρά μόνον τα δηλωμένα εισοδήματα, ενώ καθοριστικό ρόλο έχει η ιδία συμμετοχή του πελάτη, καθώς και η συνολική σχέση που διατηρεί με την τράπεζα του.