Αισθητή επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις η αύξηση του κατώτατου μισθού

Αισθητή επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις η αύξηση του κατώτατου μισθού. 

Αισθητή θα είναι η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, το κόστος εργασίας για έναν εργαζόμενο άνω των 25 ετών χωρίς προϋπηρεσία, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αυξάνεται από τα 732,95 ευρώ στα 812,89 ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους κάτω των 25 ετών. Για έναν εργαζόμενο χωρίς προϋπηρεσία το πρόσθετο κόστος είναι 196,14 ευρώ το μήνα, ενώ η ετήσια επιβάρυνση είναι 2745,96 ευρώ.

Οι αυξήσεις αφορούν 600.000 εργαζόμενους κι όπως έχουν επισημάνει οι εργοδοτικές οργανώσεις  το κόστος εργασίας αυξάνεται κατά 2% και από το 25% φτάνει το 27%.αφορούν 600.000 εργαζόμενους κι όπως έχουν επισημάνει οι εργοδοτικές οργανώσεις  το κόστος εργασίας αυξάνεται κατά 2% και από το 25% φτάνει το 27%.αφορούν 600.000 εργαζόμενους κι όπως έχουν επισημάνει οι εργοδοτικές οργανώσεις  το κόστος εργασίας αυξάνεται κατά 2% και από το 25% φτάνει το 27%.αφορούν 600.000 εργαζόμενους κι όπως έχουν επισημάνει οι εργοδοτικές οργανώσεις  το κόστος εργασίας αυξάνεται κατά 2% και από το 25% φτάνει το 27%.αφορούν 600.000 εργαζόμενους κι όπως έχουν επισημάνει οι εργοδοτικές οργανώσεις  το κόστος εργασίας αυξάνεται κατά 2% και από το 25% φτάνει το 27%.