Αίτηση για ρύθμιση χρεών

Στον ένα χρόνο λειτουργίας της, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για ρύθμιση χρεών, προσέλκυσε σχεδόν 50.000 επιχειρήσεις από την Ελλάδα, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία και αναβάθμιση της για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, με σταδιακή ένταξη και των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών.

Οι δείκτες μάλιστα βαίνουν συνεχώς βελτιούμενοι, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο και μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις στη νομοθεσία καθώς και τις αναβαθμίσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναμένεται ότι ο μηχανισμός θα αποδώσει πολύ περισσότερα θετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα αθροιστικά στοιχεία της γραμματείας, μέχρι σήμερα:

  • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 49.544 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επιχειρηματίες και αγρότες
  • Έχουν υποβληθεί 3.003 αιτήσεις
  • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 213 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επιχειρηματίες.