Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία βραβεύτηκε με «Gold» βραβείο στην κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας Health & Safety Culture» στα φετινά Health & Safety Awards, που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications. Σκοπός των βραβείων είναι η ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, επιβραβεύοντας τις εταιρείες που δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς χώρους εργασίας, αναπτύσσουν κουλτούρα προληπτικής υγείας και ασφάλειας και αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση στον κλάδο τους.

Η δημιουργία Κουλτούρας Μηδενικών Ατυχημάτων συνιστά έναν από τους τέσσερις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Carlsberg και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής “ Together Towards Zero”. Στόχο της εταιρείας αποτελεί η συνεχής μείωση των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό τους έως το 2030.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, δημιουργήθηκαν οι πέντε «Κανόνες Ζωής», στους οποίους εκπαιδεύονται όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου, με ειδικές εξειδικεύσεις αναλόγως του πόστου και της φύσης της εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στον εντοπισμό και στην καταγραφή περιστατικών ασφαλείας, ενώ η ειδική ομάδα H&S Ambassadors αναλύει τα δεδομένα σε μηνιαία βάση, θέτει προτεραιότητες και διαχέει τη γνώση σε όλα τα τμήματα. Ως αποτέλεσμα, το 2020 καταγράφηκε μείωση των ατυχημάτων κατά 33% σε σύγκριση με το 2019, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού συμμόρφωσης στους κανόνες ασφαλείας κατά 16%.