Στο

Η απάντηση της Creta Farms για τον έλεγχο από την PWC. 

Η τελική έκθεση από τον έλεγχο, που διενεργήθηκε από την PWC, γνωστοποιήθηκε από τη γνωστή βιομηχανία Creta Farms.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 2/4/2019 ο Κ. Δομαζάκης είχε προβάλει αξιώσεις κατά της εταιρείας Creta Farms ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αφορούσαν ταμειακές διευκολύνσεις από τον ίδιο προς την εταιρεία για το χρονικό διάστημα 2005 – 2006.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Creta farms, από την έκθεση προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Εντοπίστηκε η ροή του χρήματος επί του συνόλου του ποσού των 11,6 εκατ. ευρώ.
  • Από τις χρηματοοικονομικές αυτές ροές δεν επιβεβαιώθηκε καμιά υποχρέωση της Εταιρείας προς τον Κ. Δομαζάκη.
  • Αντιθέτως, επιβεβαιώθηκαν οι προβληματισμοί και ενστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Κ. Δομαζάκη για τις μετά 13 χρόνια απαιτήσεις του από την εταιρεία ύψους 11,6 εκατ. ευρώ.
  • Αποδείχθηκε ότι 3 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των δήθεν απαιτήσεων του, αφορά προσωπικό του δάνειο, στο οποίο φυσικά, ουδόλως εμπλέκεται η Creta Farms.
  • Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή της προβολής των φερόμενων μέχρι σήμερα απαιτήσεων του Κ. Δομαζάκη έπραξε τα δέοντα, ώστε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και να προασπίσει τη φήμη της, με τον πλέον αξιόπιστο και εμπεριστατωμένο τρόπο.απάντηση της Creta Farms τα δέοντα, ώστε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και να προασπίσει τη φήμη της, με τον πλέον αξιόπιστο και εμπεριστατωμένο τρόποτα δέοντα, ώστε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και να προασπίσει τη φήμη της, με τον πλέον αξιόπιστο και εμπεριστατωτα δέοντα, ώστε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και να προασπίσει τη φήμη της, με τον πλέον αξιόπιστο και εμπεριστατωμένο τρόπο