Αύξηση 9% των απασχολουμένων από τον Όμιλο Vivartia

Τη συγχώνευσή της με τη μητρική της εταιρεία, Venetico Holdings ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσής της, η εταιρεία τροφίμων Vivartia.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγχώνευση των δύο εταιρειών εξυπηρετεί την απλοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, ενώ η συγχωνευμένη εταιρεία διατηρεί την επωνυμία Vivartia Συμμετοχών.

Επίσης, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τους εξής:

Θρουβάλας Παναγιώτης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Παπανικολάου Αθανάσιος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ρόκας Κωνσταντίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σερέτης Νικόλαος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παπαγιάννης Σπυρίδων, Εκτελεστικό Μέλος
Κατσιδονιώτη Δήμητρα, Εκτελεστικό Μέλος
Κυπριανίδης Αναστάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος