Σούπερ μάρκετ: Νέο ωράριο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ 

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,5 δις ευρώ οι επενδύσεις των σούπερ μάρκετ. 

Στο 1,5 δις ευρώ υπολογίζονται οι επενδύσεις την τελευταία 5ετία από τις αλυσίδες σουπερμάρκετ, ενώ αναμένονται σημαντικές επενδύσεις και τα επόμενα χρόνια που θα ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι επενδύσεις αφορούν κυρίως τις παρακάτω αναπτυξιακές δράσεις:

  1. Ανάπτυξη δικτύου με καταστήματα νέας γενιάς.

  2. Εκσυγχρονισμός αποθηκών, δικτύου διανομών, στόλου οχημάτων και λοιπών υποδομών.

  3. Ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας/πωλήσεων.

  4. Υλοποίηση υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης.

  5. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων καταστημάτων για αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών.

  6. Ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.

Το πάγιο ενεργητικό των αλυσίδων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία και παρά τις όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί αυξήθηκε κατά περίπου 18%, κάτι που μεταφράζεται σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περί το 3%. Το 2017 τα πάγια των αλυσίδων σουπερμάρκετ που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε 3,8 δις ευρώ έναντι 3,3 δις ευρώ το 2012.

Τα στοιχεία των παγίων των εταιρειών παρουσιάζουν μεγάλες αυξήσεις κάθε χρόνο, οι οποίες ειδικά τα έτη 2016 και 2017 ήταν ιδιαίτερα μεγάλες λόγων των μεταφορών παγίων από τις εξαγορασθείσες εταιρείες στους νέους ομίλους και εταιρείες. Χαρακτηριστικό είναι ότι ειδικά μετά το 2013, η αύξηση των παγίων ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ ανά έτος, ενώ και οι αποσβέσεις των παγίων ανά έτος παραμένουν σταθερές περί τα 120 εκατ. ευρώ.