Ιχνηλασιμότητα

«Ιχνηλασιμότητα στα Τρόφιμα» ήταν το θέμα που απασχόλησε την Κλαδική Ομάδα Εργασίας Τροφίμων του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Ιανουαρίου.

O Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1, μέλος της Ομάδας Εργασίας, παρουσίασε τις διεθνείς τάσεις και εξήγησε πώς τα πρότυπα του φορέα μπορούν να δώσουν λύσεις στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα, αλλά και τις απαιτήσεις των μεγάλων γερμανικών αλυσίδων και λιανεμπόρων τροφίμων.

Να σημειωθεί ότι το θέμα της ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα θα αποτελέσει και αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου στο «Εγχειρίδιο Εξαγωγών», που η Ομάδα Εργασίας έχει αποφασίσει να εκπονήσει.

Στο εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα θέματα: Διατροφική Ετικέτα, Ισχυρισμοί Διατροφής και Υγείας, Ιχνηλασιμότητα, Απαιτήσεις των Γερμανικών Αλυσίδων Τροφίμων επί των ετικετών -πέραν των υποχρεωτικών ενδείξεων-, Ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών, Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντα Γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικά Προϊόντα, Ελληνικό Σήμα και Καλές Πρακτικές Εξαγωγής προϊόντων.

Η Κλαδική Ομάδα Εργασίας Τροφίμων δημιουργήθηκε το 2017 με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και στόχο τη διάχυση της τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή απόψεων  και νέων ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των τροφίμων. Το έργο της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας επιλέγεται από τα μέλη της, τα οποία συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.