«Στροφή» στο περιβάλλον για τη L’Oréal. 

Στόχο για μηδενικές εκπομπές έως το 2050, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5 ° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, έχει θέση η εταιρεία L’Oréal.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της σταδιακής επίτευξης του στόχου για μηδενικές εκπομπές έως το 2050, η εταιρεία θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στα πεδία 1,2 και 3 κατά 25% έως το 2030 και κατά 100% τις εκπομπές πεδίου 1 και 2 σε όλες τις βιομηχανικές, διοικητικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις της, έως το 2025 (με έτος αναφοράς το 2016). Οι παραπάνω δεσμεύσεις έχουν επικυρωθεί το Δεκέμβριο του 2017, από την Πρωτοβουλία Science-Based Targets, ως στόχοι βασισμένοι στα επιστημονικά δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Συμφωνίας των Παρισίων.

Αυτή η επιστημονική προσέγγιση, είναι συνέχεια μιας δεκαετίας εργασιών της L’Oréal για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στην αλυσίδα αξίας της. Ο Όμιλος έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές των βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατά 77% σε απόλυτες τιμές από το 2005 έως το 2018. Στα τέλη του 2018, 38 εγκαταστάσεις της  L’Oréal είχαν επιτύχει ουδετερότητα στις εκπομπές άνθρακα. Αυτή η απόδοση αναγνωρίστηκε, για έκτη χρονιά, από το CDP το οποίο απένειμε στη L’Oréal βαθμολογία «Α» για τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η L’Oréal αναγνωρίστηκε ως Global Compact LEAD  για την συνεχόμενη δέσμευσή της στην πρωτοβουλία Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και τις Δέκα Αρχές των υπεύθυνων επιχειρήσεων.