Ισχυρές επιδόσεις για την Coca Cola το 2018

Ισχυρές επιδόσεις για την Coca Cola το 2018. 

«To 2018 ήταν ακόμα μία χρονιά με ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, κατά την οποία σημειώσαμε εξαιρετική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει με ορίζοντα το 2020», υπογραμμίζει ο Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, στην ετήσια ενοποιημένη έκθεση για το 2018 με τίτλο «In good company».

Σύμφωνα με τον κ. Bogdanovic, το 2018 ήταν επίσης μία χρονιά κατά την οποία η εταιρεία κυκλοφόρησε στην αγορά περισσότερες νέες συσκευασίες, νέα εμπορικά σήματα, ακόμα και ολόκληρες νέες κατηγορίες προϊόντων από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν.

«Αυτός ο ρυθμός αλλαγής απαιτεί προσαρμογές σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αφοσίωση των ανθρώπων μας και τη στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, τη The Coca-Cola Company και άλλους βασικούς εταίρους μας. Πιστεύουμε πως έχουμε μία πολύ καλή σχέση με τους εταίρους μας μέσω της κοινής πεποίθησής μας ότι η δημιουργία κοινής αξίας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση βιώσιμης μακροπρόθεσμης επιτυχίας», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG.

Σημειώνεται, ότι η ετήσια ενοποιημένη έκθεση του Ομίλου Coca-Cola HBC AG για το 2018 με τίτλο «In good company», καταγράφει την πρόοδο που σημειώθηκε σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και τις επιδόσεις αειφορίας, κατά τη διάρκεια του 2018.

Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τις δεσμεύσεις της εταιρείας για την αειφορία με ορίζοντα το 2020, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για τη διαμόρφωση των νέων ολοκληρωμένων δεσμεύσεων αειφορίας, που έχει βάλει στόχο να πετύχει μέχρι το 2025.