καπνικά προιόντα

Η ανάπτυξη της παράνομης αγοράς καπνικών προϊόντων στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα της βαριάς φορολόγησης στον κλάδο και της αδυναμίας του κράτους να ενδυναμώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέτει σε κίνδυνο 60.000 θέσεις εργασίας σε όλη την εγχώρια αλυσίδα αξίας καπνικών –παραγωγή, μεταποίηση και λιανική πώληση τσιγάρων και καπνών.

Συγχρόνως, και παρά το γεγονός ότι από την 1/1/2017 η Ελλάδα έχει πλέον τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στα καπνικά προϊόντα εντός της ΕΕ, τα δημόσια έσοδα δεν αυξάνονται και η τάση τους παραμένει πτωτική ή στην καλύτερη περίπτωση σταθερή, σε σχέση με προηγούμενα έτη».

καπνικά προιόνταΤις επισημάνσεις αυτές έκανε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, κ. Άκης Σκέρτσος μιλώντας στο «2nd ANTI CORRUPTION FORUM: Για μια βιώσιμη οικονομία στον κλάδο του καπνού» που διοργάμνωσε η Palladian Conferences στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της κατάστασης στην αγορά, ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι στους μέχρι σήμερα υπολογισμούς δεν έχουν ληφθεί υπόψη και οι έμμεσες απώλειες εσόδων που έχει το κράτος από τη συρρίκνωση της νόμιμης αγοράς, όπως είναι:

  • οι πλήρως δηλωμένες θέσεις εργασίας σε νόμιμες επιχειρήσεις που χάθηκαν, 
  • οι αποχωρήσεις εργαζομένων που δεν αντικαταστάθηκαν από νέες προσλήψεις, 
  • οι απολύσεις που αντικαταστάθηκαν από παράνομες θέσεις εργασίας στο κύκλωμα λαθρεμπορίου, που δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ φόρους και εισφορές, 
  • οι απώλειες θέσεων εργασίας σε συνεργάτες των νόμιμων επιχειρήσεων, που συχνά είναι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.