Η εταιρεία ΜΕΓΑ, υιοθετώντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, έχει εστιάσει στη μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (πρώτες ύλες, συσκευασίες, αναλώσιμα, νερό κλπ.), στη μείωση του παρθένου πλαστικού και στη χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας, στην 100% χρήση πράσινης ενέργειας, στη βέλτιστη αξιοποίηση των αποβλήτων των παραγωγικών διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο ένα θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

Η ελληνική εταιρεία εφαρμόζει υπεύθυνη περιβαλλοντική στρατηγική, με σημαντικές πρωτοβουλίες και διαδικασίες, ελεγμένες από αξιόπιστους διεθνείς φορείς πιστοποίησης.

· Πράσινο Πιστοποιητικό – Εγγυήσεις Προέλευσης 100% Πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΜΕΓΑ έχει λάβει το Πράσινο Πιστοποιητικό που διασφαλίζει ότι το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύεται προέρχεται σε ποσοστό 100% από Σταθμούς Παραγωγής Πράσινης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

· Επένδυση σε μεγάλο έργο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην εγκατάσταση ενός εκσυγχρονισμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 3MWp στις οροφές κτιρίων της μονάδας της στις Αχαρνές Αττικής. 

· Πιστοποίηση FSC® & PEFC. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με τα πρότυπα αειφορικής διαχείρισης FSC® (Forest Stewardship Council®) και PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκινάει από το δάσος και συνεχίζεται με αυστηρές προδιαγραφές στα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, εξασφαλίζοντας για τους τελικούς καταναλωτές τη σιγουριά ότι αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

· Πιστοποιητικό Αειφορίας CHEP, ένα Πιστοποιητικό Βιωσιμότητας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση ενός Βιώσιμου Μοντέλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

· Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL). H ΜΕΓΑ κατέχει τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill, σε επίπεδο «Platinum», καθώς εντός του έτους 2021 η μονάδα παραγωγής της πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.

· 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες και αύξηση χρήσης σακουλών από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 30%, σε συνεργασία με πιστοποιημένους προμηθευτές για χρήση ανακυκλωμένου πιστοποιημένου υλικού, με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου RecyClass, του σημαντικότερου πιστοποιητικού ιχνηλασιμότητας πλαστικών, με διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα αξίας.

· Πιστοποίηση Rafcycle – Ανακύκλωση Ταινιών Σιλικόνης. Η ΜΕΓΑ είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ανακύκλωσης των ταινιών σιλικόνης που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των μηχανών.