Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία

Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία. 

Αξιοπρόσεκτη μείωση σημείωσε ο ρυθμός των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Πιο αναλυτικά, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 588 εκατομμύρια ευρώ έναντι αύξησης 1,419 δισ. ευρώ που είχαν παρουσιάσει τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι ( μείωση 58,6%).

Με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το σύνολο των νέων και παλαιών (πριν την 31.12.2018) οφειλών προς το δημόσιο τον Σεπτέμβριο ανήλθε στο ποσό των 104,915 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ανεπίδεκτες είσπραξης θεωρούνται οφειλές ύψους 19,2 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να ανέρχεται σε 85,701 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των οφειλετών του δημοσίου τον Σεπτέμβριο παρουσίασε αύξηση κατά 476.413 συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο, με αποτέλεσμα να ανέλθουν στους 4.351.315 έναντι 3.874.902.

Σημειώνεται ότι παρά τη μείωση του ρυθμού αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών το Σεπτέμβριο, το ποσό που αφορά μόνο φορολογικές οφειλές αυξήθηκε κατά 2,9% και διαμορφώθηκε στα 529 εκατ. ευρώ έναντι 514 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.