Νέα εταιρική ταυτότητα για την Eurochartiki.

Με 30 και χρόνια παρουσίας στο χώρο της επεξεργασίας χάρτου και της παραγωγής απορρυπαντικών, η Eurochartiki, μια εταιρεία που έχει αναπτύξει προϊόντα own brand και Β2Β συνεργασίες, αλλάζει ηγεσία εγκαινιάζοντας τη νέα της πορεία.

Η νέα εταιρική ταυτότητα έρχεται να ανανεώσει την εικόνα της εταιρείας και να τονίσει τη δέσμευση σε μια νέα εταιρική στρατηγική χρησιμοποιώντας σήμα με νέο λογότυπο. Το σήμα σε κύκλο εμπνέεται από τα κυρίαρχα γράμματα του λογότυπου, ενώ ο κύκλος που τα περιβάλλει αντανακλά την ευελιξία στις νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, ο περιγραφέας (descriptor) υπογραμμίζει τις δύο βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της, την επεξεργασία χάρτου και την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών με τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα στον τομέα του καθαρισμού.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης, η Eurochartiki υλοποιεί έργα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης επενδύοντας σε τεχνολογικό εξοπλισμό, παραγωγικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ αναμορφώνει την οργανωτική της δομή σύμφωνα με τις αρχές του σύγχρονου επιχειρείν.

Η εταιρεία, μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, επενδύει στην εξωστρέφεια, ενώ διευρύνει και εντατικοποιεί τη διείσδυση καινοτομικών προϊόντων προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των πελατών της, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις της αγοράς.

Τη νέα εταιρική ταυτότητα της Eurochartiki θα πλαισιώσουν ενέργειες επικοινωνίας, ενώ η εφαρμογή του λογοτύπου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά.