ΝΗΡΕΥΣ: Θετικά αποτελέσματα μετά τη συνεργασία με το Βασιλόπουλο

ΝΗΡΕΥΣ: Θετικά αποτελέσματα μετά τη συνεργασία με το Βασιλόπουλο. 

Η ΝΗΡΕΥΣ έγινε η πρώτη εταιρεία μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη της οποίας οι φάρμες τσιπούρας και λαβρακιού είναι πλέον πιστοποιημένες κατά το πρότυπο Aquaculture Stewardship Council (ASC). Ο ASC αποτελεί ανεξάρτητο, διεθνή οργανισμό, ο οποίος προωθεί ορθές πρακτικές που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας.

Η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα της μεθοδικής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το 2013 η ΝΗΡΕΥΣ, σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος και το WWF Ελλάς. Πλέον οι μονάδες της εταιρείας στο Αλιβέρι και στη Φωκίδα είναι οι πρώτες που πιστοποιημένα εναρμονίζονται με τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει το πρότυπο ASC.

Η ΝΗΡΕΥΣ συνεχίζει να καθορίζει τις θετικές εξελίξεις στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. «Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να δραστηριοποιούμαστε με γνώμονα την υπεύθυνη ανάπτυξη του κλάδου μας, σεβόμενοι τους καταναλωτές, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».υπεύθυνη ανάπτυξη του κλάδου μας, σεβόμενοι τους καταναλωτές, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».υπεύθυνη ανάπτυξη του κλάδου μας, σεβόμενοι τους καταναλωτές, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».υπεύθυνη ανάπτυξη του κλάδου μας, σεβόμενοι τους καταναλωτές, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».υπεύθυνη ανάπτυξη του κλάδου μας, σεβόμενοι τους καταναλωτές, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».