Ουσιαστικές ρυθμίσεις και φθηνό χρήμα οι προσδοκίες από τη νέα κυβέρνηση. Ουσιαστικές ρυθμίσεις οφειλών, τόσο προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προσδοκούν από οιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει -ανεξαρτήτως γύρου εκλογών- οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως τα περίπτερα και τα Μίνι Μάρκετ. Επίσης, περιμένουν κυρίως διευκολύνσεις πρόσβασης σε οικονομικά χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε μέσα από το τραπεζικό σύστημα είτε από τα κονδύλια του ταμείου ανάκαμψης και των δράσεων του αναπτυξιακού νόμου, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Τoυ Στέφανου Παπαπολυμέρου

Η επόμενη ημέρα για τις ΜμΕ

Αναλυτικότερα, υπέρ των προαναφερθέντων αιτημάτων, κυρίως για μια νέα γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για το σύνολο των χρεών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, συνηγορεί το γεγονός πως, μέχρι τις αρχές του περασμένου Μαΐου, ήταν περιορισμένη η ανταπόκριση των οφειλετών της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων για τα χρέη μέχρι το 2019, ή των 36 ή 72 δόσεων για τα κορωνοχρέη, καθώς επίσης και για ρύθμιση σε 36 ή 72 δόσεις των οφειλών που άφησαν απλήρωτες λόγω της ενεργειακής κρίσης. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μόλις 10.000 φορολογούμενοι είχαν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αναβίωση των ρυθμίσεων των 120 δόσεων και των 36 ή 72 δόσεων για τα χρέη της πανδημίας, από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι 7.000 φορολογούμενοι είχαν υποβάλει αιτήσεις οι οποίες είχαν εγκριθεί και το ρυθμιζόμενο ποσό φθάνει στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέχρι 31 Ιουλίου 2023. Επισημαίνεται ότι, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι που έχουν χάσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων και έχουν δικαίωμα να επανενταχθούν ανέρχονται σε 190.000, ενώ περίπου 10.000 είναι οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση της πανδημίας των 36 ή 72 δόσεων. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον ΕΦΚΑ, με τους οφειλέτες που είχαν υποβάλει αίτηση για επανένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων και στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων για τα χρέη της πανδημίας να μην ξεπερνούν τους 9.000.

Την ίδια ώρα, στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης είχαν ενταχθεί 3.500 φυσικά και νομικά πρόσωπα και το ποσό που ρυθμίστηκε ανέρχεται στα 110 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες που δημιούργησαν χρέη εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2021 έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 έχουν κι αυτοί περιθώριο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023 να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα ρυθμίσεων που βρίσκονται σε ισχύ προβλέπουν:

Αναβίωση των ρυθμίσεων των 120 δόσεων και των 36 ή 72 δόσεων για τα κορωνοχρέη: Όσοι έχασαν τις ρυθμίσεις έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν έως τις 31 Ιουλίου 2023, εφόσον δεν έχουν άλλα χρέη και καταβάλλουν δύο δόσεις. Στην περίπτωση που έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους για να μπορέσουν να κερδίσουν τις παλαιές ρυθμίσεις, θα πρέπει υποχρεωτικά εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες θα έχουν όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων, όπως αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, αναστολή κατασχέσεων κ.ά.

  • Νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων: Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι την 1η Νοεμβρίου του 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 δόσεων και των 36 ή 72 δόσεων για τα χρέη της πανδημίας, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023.
  • Επιπλέον, για τους οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, προβλέπεται η δυνατότητα να μεταφέρουν κι αυτές στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.
  • Ακόμα, στην περίπτωση που την 1η Νοεμβρίου του 2021 υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία μεταγενέστερα απώλεσαν και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και ταυτόχρονα, εντός μηνός από την υπαγωγή των νέων οφειλών στη συγκεκριμένη ρύθμιση, τα παλαιά χρέη πρέπει υποχρεωτικά να τακτοποιηθούν με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.
  • Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ, ενώ με την ένταξη των οφειλών στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων ενεργοποιούνται τα ευεργετήματα που είχε και η ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών κ.ά.

Επείγει η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία

Εντωμεταξύ, αυξημένες είναι και οι προσδοκίες από τη νέα κυβέρνηση για την επίλυση του μεγάλου προβλήματος της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, το οποίο είναι εντονότερο στις κατηγορίες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, το 84% των οποίων μένει εκτός χρηματοδότησης και παρουσιάζει υψηλό φόβο απόρριψης της αίτησής τους για χορήγηση τραπεζικού δανείου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, «Αυτή η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση επιτείνει το πρόβλημα της ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων, με αρνητικές συνέπειες στην ευρύτερη λειτουργία της οικονομίας, καθώς παρατηρούνται αυξήσεις υποχρεώσεων προς τρίτους, καθυστερήσεις πληρωμών προμηθευτών, φορολογικών υποχρεώσεων και προηγούμενων τραπεζικών οφειλών».

Στο τραπέζι των μετεκλογικών διαβουλεύσεων αναμένεται να τεθεί και ο τρόπος που τόσο το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και οι εκάστοτε αναπτυξιακοί νόμοι αντιμετωπίζουν τη μικρή ή μεγάλη λιανική και εν γένει τις εμπορικές δραστηριότητες. Γενικώς, σύμφωνα με στελέχη των επιμέρους κλάδων, θεωρείται πως το λιανεμπόριο μένει πίσω σε ό,τι αφορά την αναγνώριση αναπτυξιακών κινήτρων και τη χορήγηση επιδοτήσεων για επενδύσεις που σχεδιάζει. Πίσω μένει και σε θέματα που σχετίζονται με τις ενισχύσεις για την αγορά ενέργειας. Είναι χαρακτηριστική η συγκυρία της ενεργειακής ακριβείας, για την αντιμετώπιση της οποίας δόθηκαν μεν ενισχύσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά ήταν χαμηλότερες του επιπέδου που ανέμεναν.