Πλήρως ανακυκλώσιμες οι συσκευασίες της Nestle μέχρι το 2025

Πλήρως ανακυκλώσιμες οι συσκευασίες της Nestle μέχρι το 2025. 

Τη στρατηγική της για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για τις συσκευασίες, την ενίσχυση πρωτοβουλιών για τον καθαρισμό της θάλασσας από το πλαστικό και την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας, παρουσίασε η Nestle Ελλάς.

Η Nestle Ελλάς, ακολουθώντας την παγκόσμια στρατηγική της μητρικής, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε επένδυση ύψους 2 δισ. ελβετικών φράγκων σε βιώσιμες λύσεις συσκευασίας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της να καταστήσει όλες τις συσκευασίες της πλήρως ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες έως το 2025, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διεύρυνση των δράσεών της προς αυτή την κατεύθυνση.

Από το 2013 έχει μειώσει κατά 17.700 τόνους τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητες των εργοστασίων της και τη μεταφορά των προϊόντων της. Επίσης, τα εργοστάσιά της λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές, έχοντας εξοικονομήσει τα τελευταία 7 χρόνια 12.900 μεγαβατώρες (MWh), που αντιστοιχούν στην ετήσια κατανάλωση για φωτισμό μιας πόλης όπως η Καβάλα. Σημειώνεται, ότι από τον Ιανουάριο του 2019 κανένα απόρριμμα από τις εγκαταστάσεις της δεν καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής, με αποτέλεσμα τη μείωση των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ κατά 250 τόνους ετησίως. Όπως επισημάνθηκε, όραμα της εταιρείας είναι καμία συσκευασία της να μην καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής ή ως επιβαρυντικό για το περιβάλλον απόρριμμα και με αυτόν τον στόχο αναπτύσσει δράσεις που περιλαμβάνουν δέσμευση για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση του 100% των συσκευασιών της μέχρι το 2025, συνεργασία με την «Εναλεία» στο πρόγραμμα «Mediterranean Cleanup» καθώς επίσης και δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050.