Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προβλέπεται η έγκριση τροπολογίας που θα επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε εταιρείες που παρέχουν ταμειακές μηχανές και τερματικά σημεία πώλησης (POS), αν αυτές δεν αναβαθμίσουν το λογισμικό τους μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ταμειακών με τα POS όλων των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση προστίμων για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα συμμορφωθούν με την υποχρέωση διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές έως τις 29 Φεβρουαρίου.  Για το υπουργείο η υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και αποτελεί επίσης μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η μη εφαρμογή της μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια κοινοτικών πόρων.

Αναφέρεται επίσης ότι η πρόοδος στη διαδικασία διασύνδεσης είναι σημαντική, καθώς έχει ήδη θεσπιστεί μητρώο POS και έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες διαβιβάσεις στοιχείων. Οι πάροχοι είχαν το χρονικό περιθώριο να συμμορφωθούν με τους κανόνες του νέου πλαισίου λειτουργίας και δήλωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου.