Προθεσμία τριών μηνών, από τις 11 Δεκεμβρίου 2017, έχουν προκειμένου να εγκαταστήσουν αυτόματα μηχανήματα (POS) για συναλλαγές με κάρτες, 8 νέες κατηγορίες επαγγελματιών λιανικού εμπορίου, σε σύνολο 58 νέων κατηγοριών επαγγελματιών, σύμφωνα με σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4309/11-12-2017.

pos2 Όπως αναφέρεται, σχετικά με τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, αφορά εξειδικευμένα καταστήματα που ασχολούνται με: κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, χαλιά, κιλίμια και επενδύσεις δαπέδου, εφημερίδες και γραφική ύλη, εγγραφές μουσικής και εικόνας, λουλούδια, φυτά, σπόρους, λιπάσματα, ζώα συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών, καινούργια είδη, μεταχειρισμένα είδη και πωλήσεις με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

Στην απόφαση προβλέπεται ότι όσοι από τους υπόχρεους αυτούς κάνουν έναρξη εργασιών κατά τον τελευταίο μήνα της λήξης της προθεσμίας, θα έχουν συνολική προθεσμία 4 μηνών για την εγκατάσταση POS. Όσοι κάνουν έναρξη εργασιών μετά τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, θα πρέπει να τοποθετούν POS μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη.