Πρωτοβουλία για σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που δεν θα μεταβάλλονται, όταν αλλάζουν τα στοιχεία του κόστους, θα υποχρεώνονται να παρέχουν στους καταναλωτές χαμηλής τάσης – νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις – οι προμηθευτές ρεύματος, με παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΡΑΕ, δρ. Νίκος Μπουλαξής, είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των καταναλωτών που δεν θέλουν να εκτίθενται σε αβεβαιότητα ως προς τη δαπάνη για την ηλεκτρική ενέργεια ή/και δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη φιλοσοφία των ρητρών μεταβολής των τιμολογίων που εφαρμόζουν οι προμηθευτές. Σημειώνεται ότι οι ρήτρες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στους καταναλωτές, οι οποίοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη λειτουργία τους κι υποβάλλουν παράπονα ότι άλλες χρεώσεις συμφωνούν με τους προμηθευτές κι άλλους λογαριασμούς βλέπουν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΡΑΕ, τα τιμολόγια που είναι συνδεμένα με ρήτρες θα παραμείνουν σε ισχύ, τουλάχιστον για ένα μεταβατικό διάστημα, οπότε και θα γίνει η αξιολόγησή τους. Θα θεσπιστεί, ωστόσο, υποχρέωση των προμηθευτών να παρέχουν στους καταναλωτές και την επιλογή του σταθερού τιμολογίου, το οποίο πιθανότατα θα είναι κάπως ακριβότερο, αλλά θα προστατεύει τον καταναλωτή από οποιαδήποτε μεταβολή του κόστους και θα ισχύει για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.