Με διάρκεια έως 120 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή έως 10 χρόνια, θα μπορούν να αποπληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως τα Mini Market, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών, τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από τα χρόνια της κρίσης προς τα ασφαλιστικά Ταμεία αλλά και προς την εφορία, με δύο αντίστοιχες ρυθμίσεις, ανεξαρτήτως του ύψους τους.

Τoυ Στέφανου Παπαπολυμέρου

Δεκαετής διάρκεια, «κούρεμα προσαυξήσεων» και επανυπολογισμός

ΣΕΒ: Ετήσιο όφελος 300 ευρώ από προσφορές σε σούπερ μάρκετH πρώτη ρύθμιση αφορά τις οφειλές που έχουν συσσωρευτεί προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως το 2018. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν από τον Μάρτιο να επιλέγουν την αποπληρωμή τους με δόσεις, παράλληλα με ένα γενναίο κούρεμα, τόσο των προσαυξήσεων όσο και των κύριων οφειλών.

Η εν λόγω ρύθμιση απευθύνεται σε ενεργούς και µη ενεργούς επιχειρηματίες, εκτός από αυτούς που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Στόχος είναι να δοθεί μια τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης, µε σημαντικά οφέλη για όλους.

Το πλήρες πακέτο των 120 δόσεων αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες κι αυτοαπασχολούµενους, µε νέα επανυπολογισµένη οφειλή άνω των 6.000 ευρώ, καθώς και τους αγρότες µε οφειλή άνω των 3.600 ευρώ.

Οι υπόλοιποι θα ρυθμίζουν την καταβολή των οφειλών τους σε προοδευτικά λιγότερες δόσεις, αφού στη ρύθμιση αναμένεται να υπάρχει πλαφόν ελάχιστης μηνιαίας δόσης 50 ευρώ για τους ασφαλισμένους σε πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και 30 ευρώ για τους αγρότες.  Επισημαίνεται πως τα εν λόγω όρια χρέους ισχύουν μετά τον επανυπολογισµό παλαιών οφειλών και προσαυξήσεων, που θα οδηγεί σε συνολικό κούρεμα της οφειλής έως 70%.

Σύμφωνα µε πληροφορίες των επαγγελματικών οργανώσεων, αλλά και με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος, απαντώντας σε ανοιχτό διάλογο με φορείς στο ΕΒΕΑ την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, στη νέα ρύθμιση δύναται να εντάσσονται όλα τα βεβαιωμένα χρέη των µη μισθωτών έως το 2018, ανεξάρτητα από τη χρονολογία γέννησής τους. Επανυπολογίζονται, όμως, τα χρέη της περιόδου 2002–2016, για τα οποία υπάρχουν ψηφιακά δεδομένα των δηλούμενων ετήσιων εισοδημάτων στο σύστημα Τaxis της ΑΑ∆Ε. Επίσης, επανυπολογίζονται οι προσαυξήσεις, οι οποίες ακολούθως θα κουρεύονται κατά 85%.

Η διαδικασία

Η διαδικασία της νέας ρύθμισης θα ενεργοποιείται µε 5 βήματα:

  • Το μέρος της οφειλής που αφορά την περίοδο πριν από το 2002 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή αυτής της περιόδου δεν θα επαναϋπολογίζεται.
  • Το μέρος της οφειλής που αφορά την περίοδο 2002–2016 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή θα επαναϋπολογίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα που δήλωνε ο οφειλέτης την περίοδο δημιουργίας της οφειλής (µε ποσοστιαίες εισφορές για σύνταξη ΕΦΚΑ και υγεία ΕΟΠΥΥ). Ως αποτέλεσµα του επανυπολογισµού, η βασική οφειλή θα «κουρεύεται» ακόµη και πάνω από 50%. Επί της νέας οφειλής θα επαναϋπολογίζονται κι οι προσαυξήσεις.
  • Το μέρος της οφειλής που αφορά το 2017 και τα βεβαιωμένα χρέη του 2018 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις.
  • Τα τρία μέρη της βασικής οφειλής θα προστίθενται, ώστε να προκύπτει η νέα βασική οφειλή. Οι νέες επανυπολογισµένες προσαυξήσεις θα κουρεύονται κατά 85%.
  • Η νέα συνολική οφειλή θα επιμερίζεται σε έως 120 δόσεις για όλους, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ για τους αγρότες και τα 50 ευρώ για τους υπόλοιπους.

Όσοι δεν ενταχθούν στη ρύθμιση, που είναι η τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης, θα βρίσκονται στην πρώτη προτεραιότητα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για αναγκαστικά μέτρα.

Προσοχή! Η αποδοχή του επανυπολογισµού, που συνεπάγεται και κούρεμα συντάξιμων αποδοχών –των αποδοχών δηλαδή που μπαίνουν στον υπολογισμό για το τελικό ποσό της σύνταξης– είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση. ∆εν επιτρέπεται δηλαδή ένταξη στη ρύθμιση, χωρίς συναίνεση για τον επανυπολογισµό.

Η ένταξη στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων θα ολοκληρώνεται µε τρία κλικ, ως εξής:

  • Αίτηση του ασφαλισμένου οφειλέτη σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί γι’ αυτό τον σκοπό. Με τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του, ο οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει κατ’ αρχάς το ακριβές ποσό της οφειλής του και να αιτείται τον επανυπολογισµό της.
  • Σε συγκεκριμένο και σύντομο χρόνο –για παράδειγμα σε 48 ώρες– η οφειλή του θα επανυπολογίζεται µε βάση το νέο σύστημα, ώστε να προκύπτει το νέο ποσό οφειλής µε βάση τη νέα επανυπολογισµένη βασική οφειλή και τις κουρεμένες προσαυξήσεις.
  • Ο οφειλέτης θα λαμβάνει γνώση, µέσω της πλατφόρμας, για το νέο ποσό οφειλής μετά τον επανυπολογισµό και το πλήθος των δόσεων που προκύπτουν, βάσει των ελάχιστων ποσών μηνιαίας δόσης. Εφόσον συναινεί στον επανυπολογισµό –που συνεπάγεται και κούρεμα συντάξιμου μισθού– θα εντάσσεται αυτόματα στη ρύθμιση.

Οι οφειλές προς εφορία

Ευνοϊκές ρυθμίσειςΠαράλληλα, έχει εγκριθεί από τους εκπροσώπους των δανειστών της χώρας κι αναμένεται έως τον Απρίλιο να τρέξει μια ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους οφειλέτες της εφορίας, ανεξάρτητα από το ύψος των χρεών τους, να τα ρυθμίσουν με έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων θα ξεκλειδώνεται μόνο με την εφαρμογή αυστηρών εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ η ρύθμιση θα συνοδεύεται με «κούρεμα» των προστίμων και προσαυξήσεων που μπορεί να φθάνει ακόμη και το 95%.

«Κούρεμα» της κύριας οφειλής δεν θα προβλέπεται, όπως στη ρύθμιση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης εξετάζεται να οριστεί στα 25 ευρώ, ενώ στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2017, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπαχθούν κι οι οφειλές του 2018. Η αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο Taxisnet, μέσω ειδικής εφαρμογής που θα αναπτύξει στην ιστοσελίδα της η ΑΑΔΕ.