Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας προανήγγειλε την επέκταση των δύο ρυθμίσεων, που δίνουν τη δυνατότητα να εξοφληθούν σε 120 δόσεις οι ασφαλιστικές οφειλές των επιχειρηματιών, αλλά και τα χρέη προς το Δημόσιο. Οι ρυθμίσεις αφορούν τα ποσά που έχουν καταγραφεί έως τις 31/12/2017, ενώ προβλέπεται παράλληλη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.

Τoυ Στέφανου Παπαπολυμέρου

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στην ηλεκτρονική του σελίδα από τις 18 Μαΐου, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας αναφέρει πως: «Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, φαίνεται πώς οδεύουμε προς την επίλυση σημαντικών ζητημάτων.

Οι δύο πλευρές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, συμφώνησαν στην ένταξη και των χρεών του 2017 στον Εξωδικαστικό, στην αιτιολόγηση της απόρριψης αιτήματος οφειλέτη από τράπεζες, στη μείωση των δικαιολογητικών και στην ένταξη και χρεών εταίρων προς το Δημόσιο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γ. Δραγασάκη, για την ανάγκη βελτιώσεων στον Εξωδικαστικό και επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αλλά και άλλοι φορείς, είχαν τονίσει επανειλημμένα ότι απαιτούνται μια σειρά από αλλαγές προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων στον Μηχανισμό, γεγονός που αποδείχθηκε ότι ήταν μονόδρομος. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και την υλοποίησή τους με την προσδοκία ότι θα δοθεί ανάσα βιωσιμότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Οι ρυθμίσεις που ισχύουν

Ρυθμίσεις και για τις οφειλές του 2017Θυμίζουμε πως η πρώτη ρύθμιση που εισάγεται με την με αριθμό οικ. 62134/4100 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4640/29-12-2017), καλύπτει οφειλές επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως 50.000 ευρώ που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016, με τη δυνατότητα των αιτήσεων να υποβάλλονται έως τις 31/12/2018 ηλεκτρονικά προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Η δεύτερη ρύθμιση, που εισάγεται με υπουργική απόφαση του Υπ. Οικονομικών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4643/22.12.2017, εξειδικεύει τα κριτήρια για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ, οι οποίες είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

Όπως ανακοινώθηκε, από τον προηγούμενο Φεβρουάριο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να προσφεύγουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, ενώ τους επόμενους μήνες θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης και για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές.

Προϋπόθεση ένταξης στη διαδικασία είναι:

  • Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί).
  • Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα να είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ).
  • Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ).

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήκυνση της εναπομείνασας οφειλής έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και του εισοδήματος του οφειλέτη. Συγκεκριμένα:

  • για οφειλές έως 3.000 ευρώ προσφέρονται μέχρι 36 δόσεις.
  • για οφειλές 3.000,01 – 20.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις.
  • για οφειλές 20.000,01 – 50.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων και επιπλέον «κούρεμα» 95% προστίμων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις.

Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάσει της αρχής ότι το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος (EBITDA), προσαυξημένο με τον μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια). Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη είτε το εισόδημα του προηγούμενου έτους είτε ο μέσος όρος της προηγούμενης τριετίας (ό,τι είναι υψηλότερο από τα δύο).

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού γίνεται μέσω του ιστότοπου της ΕΓΔΙΧ, στη διεύθυνση www.keyd.gov.gr. Επίσης, από τον Φεβρουάριο, ενεργοποιήθηκε νέα αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού, περιλαμβάνοντας πρόσθετους αυτοματισμούς, μεταξύ των οποίων και την καταχώρηση των στοιχείων οφειλών προς την ΑΑΔΕ. Πλέον, δηλαδή, όλες οι οφειλές προς τράπεζες, ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ καταχωρούνται αυτόματα.

Οι αλλαγές που ετοιμάζονται

Σύμφωνα με πληροφορίες, από παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας που συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, για την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης, οι αλλαγές που προωθούνται στον νόμο 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στοχεύουν στη διεύρυνση του πεδίου του νόμου, με σκοπό την ένταξη ακόμη περισσότερων δυνητικών δικαιούχων, στις ευεργετικές πρόνοιές του, καθώς και την παροχή πρόσθετων κινήτρων σε όσους έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης.
Αυτό επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες δράσεις:

  • Δυνατότητα ρύθμισης και των οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν κατά το 2017 (αντί του 2016 που ισχύει) προς Δημόσιο (ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ αντίστοιχα) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές).
  • Δυνατότητα ένταξης στον νόμο επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, εφόσον είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δάνεια σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31/12/2017 (αντί 31/12/2016 που ισχύει).
  • Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε 125.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και πρόσθετα 125.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ (από 50.000 που ισχύει μέχρι σήμερα αντίστοιχα).
  • Δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους να ρυθμίσουν και τις εξω-εταιρικές τους οφειλές, δηλαδή τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση η επιλεξιμότητά τους κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.