Στα 487,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Coca-Cola για το 2019

Στα 487,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Coca-Cola για το 2019. 

Καθαρά κέρδη ύψους 487,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε η εταιρεία Coca-Cola HBC το 2019, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 2018.

Πιο αναλυτικά, τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση 8,7% και διαμορφώθηκαν σε 522,2 εκατ. ευρώ έναντι 480,4 εκατ. ευρώ το 2018. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 758,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με αποτέλεσμα την αύξηση του συγκρίσιμου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους κατά 60 μονάδες βάσης, σε 10,8%

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το σύνολο του έτους παρουσίασαν αύξηση 5,5% και διαμορφώθηκαν στα 7.026,0 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το σύνολο του έτους παρουσίασαν αύξηση 4,4% (+3,7%, εάν εξαιρεθεί η επίδραση που είχε η εξαγορά της εταιρείας Bambi). Το δυνατό, σε επίπεδο εσόδων, τέταρτο τρίμηνο (+7,4% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, +6,0% εάν εξαιρεθεί η εταιρεία Bambi) αντιστάθμισε εν μέρει την επίδραση των δυσμενών καιρικών συνθηκών στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο.

Όλες οι αγορές σημείωσαν αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το σύνολο του έτους:

  • Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3,3% στο σύνολο του έτους. Επιτάχυνση του όγκου πωλήσεων σημειώθηκε σε όλες τις αγορές το τέταρτο τρίμηνο.
  • Οι όγκοι πωλήσεων ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκαν κατά 3,5% σε όλες τις αγορές, με 26,7% στα προϊόντα με χαμηλή και μηδενική ζάχαρη και 7,1% στα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες.