Στις επιχειρήσεις στρέφονται οι πτυχιούχοι

Στις επιχειρήσεις στρέφονται οι πτυχιούχοι.  

Επιχειρηματίες από ανάγκη φαίνεται να γίνονται οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, καθώς το 29% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δήλωσε ως βασικό κίνητρο δραστηριοποίησης με το συγκεκριμένο τομέα την ανάγκη βιοπορισμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι πολυάριθμοι πτυχιούχοι, αδυνατώντας να απορροφηθούν στους τομείς της ειδικότητά τους, βρίσκουν συχνά διέξοδο στο λιανεμπόριο ή στην εστίαση, με έναν σταθερά υψηλό φόβο αποτυχίας να τους ακολουθεί. Η ενίσχυση πάντως της συμμετοχής στην επιχειρηματικότητα ατόμων με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, δε φαίνεται να είναι αρκετή για να μεταβάλλει θετικά την εικόνα, καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων εγχειρημάτων δεν μεταβάλλονται ιδιαίτερα σε όρους καινοτομίας, εισόδου σε νέες αγορές και τεχνολογικής αναβάθμισης, διότι:

  • το 64,5% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι κανένας πελάτης δε θα θεωρήσει τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους νέα και πρωτοποριακά (έναντι 50,1% στις χώρες καινοτομίας).
  • το 54% αξιοποιεί ήδη γνωστές τεχνολογίες για την παραγωγή των προϊόντων τους.
  • οι μισοί επιχειρηματίες εισέρχονται σε αγορές με ήδη ισχυρό ανταγωνισμό.

Επιπλέον, οι Έλληνες χαρακτηρίζονται από έλλειψη ελπίδας, αφού μόνο το 13,7% του πληθυσμού διαβλέπει επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα, ποσοστό που αποτελεί μια από τις χαμηλότερες επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα αρνητικά θα μπορούσε να συμπεριληφθεί επίσης η χαμηλή γυναικεία επιχειρηματικότητα (μόλις 3,9% των γυναικών 18-64 ετών), αν και οι γυναίκες αποτελούν το 40% των επιχειρηματιών το 2017 (29% το 2013).