«Στροφή» στις ανακυκλώσιμες συσκευασίες για τις βιομηχανίες αναψυκτικών.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ), προκειμένου να περιοριστούν τα απόβλητα που πλήττουν τους ωκεανούς, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση των απορριμμάτων καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής και διανομής των προϊόντων και παράλληλα εστιάζει στην πιο αποτελεσματική συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, την αύξηση της χρήσης τους και την πλήρη ανακύκλωση τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κλάδος μένει πιστός στις δεσμεύσεις και ηγείται σε πρωτοβουλίες για την εξεύρεση ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις. Τα θαλάσσια απορρίμματα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο από μερικούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι σημαντικό να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν την αποτελεσματική υποδομή διαχείρισης αποβλήτων για τη μείωση και την εξάλειψη των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Τα μέλη του ΣΕΒΑ αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων μοιράζονται την ίδια πεποίθηση, ότι όλες οι συσκευασίες μπορούν, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, να μετατραπούν σε πολύτιμους πόρους, οι οποίοι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όλα τα μέλη του ΣΕΒΑ εργάζονται εντατικά για να στηρίξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικές λύσεις που διασφαλίζουν ότι, οι συσκευασίες δεν θα καταλήξουν σε απόβλητα, σε ωκεανούς ή αλλού. Έχουν ήδη προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών εισάγοντας βιώσιμες πολιτικές διαχείρισης των συσκευασιών, καθώς και αποτελεσματικών συστημάτων για τη μείωση, ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους.

Για την επίτευξη των στόχων, τα μέλη του ΣΕΒΑ καλύπτουν ως οφείλουν το κόστος που αντιστοιχεί στην ανακύκλωση του 100% των συσκευασιών που βγάζουν στην αγορά, μέσω των συστημάτων ανακύκλωσης στα οποία συμμετέχουν.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΕΒΑ και τα μέλη του εργάζονται σκληρά, με στόχο να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής αυτής πρόκλησης, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους με άλλους συντελεστές και προωθώντας τη συνεχή καινοτομία και βελτίωση των συσκευασιών στο μέλλον, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.