Τα γαλακτοκομικά της Δέλτα ξεχωρίζουν στο τζίρο της Vivartia

Με τα γαλακτοκομικά της Δέλτα και τα κατεψυγμένα της Μπάρμπα Στάθης και της Χρυσής Ζύμης, να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος, ο τζίρος του ομίλου Vivartia, εμφανίστηκε σταθερός κατά τη διάρκεια του 2017, αλλά με σημαντική αύξηση των κερδών EBITDA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου για τα οικονομικά αποτελέσματα της ετήσιας χρήσης, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των 565,2 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 572 εκατ. ευρώ το 2016 παρά τη διατήρηση της αρνητικής τάσης στην αγορά των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (-8%) και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης.

feta-delta

Όσον αφορά τις πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα, τα επιμέρους στοιχεία αναλύονται ως εξής: Γαλακτοκομικά: 265,7 εκατ. ευρώ, Καταψυγμένα: 141,6 εκατ. ευρώ και Εστίαση και ψυχαγωγία: 164 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους 6,1 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 56,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 22%, έναντι κερδών 46,2 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ αυξήθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 27,4 εκατ. ευρώ (+67%). 

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα την επαναφορά του Ομίλου σε καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων 3,3 εκατ. ευρώ και ενοποιημένων κερδών μετά φόρων 0,3 εκατ. ευρώ, για πρώτη φορά μετά τη χρήση του 2009, έναντι ζημιών προ φόρων 14,2 εκατ. ευρώ και ζημιών μετά φόρων 15,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον όμιλο της Vivartia στο τηλ.: 2103494000