Το Τυροκομείο

Το Τυροκομείο «Καρακάνας» νέο μέλος της Ελλα-Δικά Μας. 

Στην πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας εντάχθηκε το Τυροκομείο «Καρακάνας«, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική αριθμητική της επέκταση και ενισχύοντας παράλληλα το έργο της ανάδειξης του σύγχρονου  Ελληνικού παραγωγικού και επιχειρηματικού  πολιτισμού ως του μόνου βιώσιμου σχήματος ανάπτυξης της εθνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, το  Τυροκομείο «Καρακάνας» αποτελεί τρίτης γενιάς οικογενειακή επιχείρηση, με σημαντική παρουσία στον κλάδο της Ελληνικής Τυροκομίας από το 1970, με έδρα την Βλάστη του νομού Κοζάνης.

Αξίζει να τονιστεί, ότι το νέο Μέλος της Ελλα-Δικά Μας, διαθέτει τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην ίδια περιοχή έχοντας προβεί σε ριζική ανακατασκευή και επέκτασή τους το 1995.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει το 2003 και το 2009 δύο ιδιόκτητα σημεία πώλησης των προϊόντων της εντός της πόλης του Βόλου, ενώ σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξή της με το άνοιγμα ενός τρίτου σημείου πώλησης για το 2019.