Τop 10: Τα σημαντικότερα προβλήματα του λιανεμπορίου

Τα 10 πιο σημαντικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στο κλάδο του λιανεμπορίου, καταγράφει η νέα εξαμηνιαία έρευνα τάσεων στο FMCG, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Τop 10: Τα σημαντικότερα προβλήματα του λιανεμπορίουΣύμφωνα με την έρευνα τα εξωγενή προβλήματα είναι στην πρώτη θέση, αφού ως βασικό πρόβλημα καταγράφεται η αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού) κάτι που αποδίδεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα, όσο και στις γενικότερες αλλαγές που διέρχεται ο συγκεκριμένος κλάδος διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Ακολουθεί ο υψηλός ΦΠΑ ο οποίος στις προηγούμενες μετρήσεις καταγραφόταν ως το κύριο πρόβλημα, εξακολουθεί να έχει σημασία, όντας όμως στη δεύτερη θέση με 51%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η χαμηλή κερδοφορία, που παραμένει σημαντικό πρόβλημα και ενισχύεται μάλιστα (από 38% σε 43%), αφού σχετίζεται με την υψηλή τάση των προσφορών, την ακρίβεια του δανεισμού και τον υψηλό ανταγωνισμό.

Αντίθετα, το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ύφεση, καθώς έχει υποχωρήσει στη 4η θέση με μείωση σε ένα χρόνο από 59% σε 40%. Κι αυτό γιατί αναμένεται σταθεροποίηση της ζήτησης. Αντίστοιχα, στην 5η θέση βρίσκονται οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (28%) που σχετίζονται με τις νέες κοινωνικές συνθήκες λόγω οικονομικής κρίσης, τα ανταγωνιστικά δίκτυα πωλήσεων, τις συνεχείς προσφορές, τα ψηφιακά μέσα κλπ. Τέλος, το top 10 με τα σημαντικότερα προβλήματα του λιανεμπορίου, συμπληρώνουν  τα κόστη λειτουργίας στην 6 θέση, η γραφειοκρατία και η πολυνομία του δημοσίου στην 7η θέση, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στην 8η θέση και η δυσκολία στον τραπεζικό δανεισμό, με τη συνεργασία λιανεμπορίου-βιομηχανίας στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από την 5η κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ, η οποία και κατέγραψε τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Η έρευνα διεξήχθη τον 20 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2018 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 155 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σουπερμάρκετ και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων. Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κλπ.