Αύξηση στα κέρδη του Ομίλου Σαράντη

Αύξηση στα κέρδη του Ομίλου Σαράντη. 

Στο ποσό των 172,19 εκατ. ευρώ έφτασαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου «Σαράντης ΑΒΕΕ», σημειώνοντας αύξηση κατά 7,43% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «οι πωλήσεις στην Ελλάδα, όπως ήταν αναμενόμενο, παρά τo αδύναμο ξεκίνημα του έτους, παρουσίασαν σημαντική ανάκαμψη κατά το Β’ τρίμηνο του 2019, περιορίζοντας την πτώση στο 0,82% και διαμορφώθηκαν στα 59,50 εκατ. ευρώ από 59,99 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Σημειώνεται ότι η ανοδική τάση στις πωλήσεις συνεχίζεται και μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου, θετικά επηρεασμένη από πωλήσεις εποχιακών προϊόντων». Οι ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν 65,45% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 12,37%, στα 112,69 εκατ. ευρώ από 100,28 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 17,67%, στα 21,04 εκατ. ευρώ από 17,88 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 12,22% από 11,15%, το περυσινό πρώτο εξάμηνο. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 15,66 εκατ. ευρώ από 14,84 εκατ. ευρώ, το περυσινό πρώτο εξάμηνο, αυξημένα κατά 5,57% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε στο 9,10% από 9,26%, το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν στα 16,54 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2019, από 14,39 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 14,90% και το περιθώριο EBT ανήλθε στο 9,61% από 8,98%, το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13,65 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, από 11,84 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 15,33% και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε στο 7,93% από 7,39%, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.