ΔΕΛΤΑ

δέλταΗ ΔΕΛΤΑ παρουσιάζει τη νέα εταιρική της ιστοσελίδα www.delta.gr, με ανανεωμένη και σύγχρονη δομή, αλλά και με αναβαθμισμένη αισθητική.

Η νέα ιστοσελίδα αναδεικνύει τις βασικές αξίες λειτουργίας της ελληνικής εταιρείας ΔΕΛΤΑ.  

Παρουσιάζεται επίσης η στρατηγική και όλες οι δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας αλλά και η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.

Νέα ενότητα αποτελεί και το χρονολόγιο της εταιρείας, με τους πιο σημαντικούς σταθμούς των 65 χρόνων ιστορίας της, αλλά και τις καινοτομίες που την εδραίωσαν στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων.