Ιστορική απόφαση για την Creta Farm

Διατηρεί την ηγετική θέση στην αγορά η Creta Farms. 

Την ώρα που στα διοικητικά της επικρατεί αναβρασμός, ο κύκλος εργασιών της Creta Farms παρουσίασε αύξηση 3% στο Α’ εξάμηνο, παρά τις υψηλές τιμές πρώτων υλών που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία κατάφερε να ανταπεξέλθει στο αντίξοο επιχειρησιακό περιβάλλον, ξεπερνώντας το ποσό των 56 εκατ. ευρώ και συγκρατώντας το κόστος παραγωγής σε ικανοποιητικά επίπεδα. Διατηρεί την ηγετική θέση της με μερίδιο αγοράς 25,5%, η οποία υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από το brand name του Εν Ελλάδι. Με όχημα το Εν Ελλάδι, η Creta Farms συνεχίζει και φέρνει καινοτομίες και στην κατηγορία της κατάψυξης με τον προψημένο γύρο και άλλα προϊόντα που καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην αγορά του Precooked Frozen Meat.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι συνεχίζει το πρόγραμμα εξορθολογισμού της κοστολογικής βάσης της και προχωρά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και αλλαγές που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της πορείας της. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει εκπονήσει πλάνο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο με τη συμμετοχή του νέου επενδυτή, όπως θα προκύψει από την τρέχουσα διαδικασία, διαμορφώνει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9% μεταξύ 2020 και 2024, που είναι συνεπής προς τις αποδόσεις των προηγούμενων περιόδων και εξασφαλίζει στην εταιρεία υγιή ανάπτυξη και διατήρηση της ηγετικής θέσης της. Η Creta Farms ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην υποβολή προσφορών από υποψήφιους επενδυτές. Έως σήμερα έχουν ήδη εκδηλώσει εγγράφως και επίσημα ουσιαστικό ενδιαφέρον επτά επενδυτικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από έτερους υποψηφίους επενδυτές, οι οποίοι αναμένεται να προβούν σε έγγραφη και επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ως άνω διαδικασία. Αυτή η φάση ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου 2019. Μέχρι τότε, τα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα θα υποβάλλουν μη δεσμευτικές προσφορές και σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία.