Κρι Κρι: Αύξηση πωλήσεων σε παγωτά και γιαούρτι

Αύξηση 12,6% στις πωλήσεις της Κρι Κρι. 

Στο ποσό των 57,40 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Κρι Κρι το πρώτο εξάμηνο 2019 έναντι 51 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018, σημειώνοντας  αύξηση κατά 12,6%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,40 εκατ. ευρώ έναντι 21,43  εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 12,23 εκατ. ευρώ έναντι 11,71 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,50 εκατ. ευρώ έναντι 10,17 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2018. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 7,64 εκατ. ευρώ, έναντι 7,36 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018.

Αναλυτικά:

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 12,82 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,6%. Παρά την ανάπτυξη της αριθμητικής διανομής, με την προσθήκη περισσότερων από 950 νέων σημείων πώλησης και τη σημαντική επιτυχία που σημείωσαν τα νέα προϊόντα παγωτού, οι πωλήσεις επηρεάστηκαν έντονα αρνητικά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου, και συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα Μαΐου. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή αντιστράφηκε στους επόμενους μήνες, Ιούνιο έως Αύγουστο, και πλέον οι εγχώριες πωλήσεις παγωτού εμφανίζονται αυξημένες προοδευτικά κατά περίπου +6%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 21,80 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,4%. Η εταιρεία συνεχίζει  την εστίασή της στη μεγάλη κατηγορία των στραγγιστών, με έντονη διαφημιστική επικοινωνία και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη. Πλέον, οι εξαγωγές ξεπερνούν το 39% των συνολικών πωλήσεων.