Η εταιρεία «Πατεράκης Α.Ε.» πραγματοποιεί μια σημαντική επένδυση, η οποία θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να επεκτείνει τη δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδος της.

Άμεσο στόχο της εταιρείας αποτελεί η εξέλιξη της επιχείρησης και η προσαρμογή της στις αυξημένες απαιτήσεις του εξαγωγικού προσανατολισμού, τόσο σε κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα, οι νέες εγκαταστάσεις θα ξεπερνούν τα 1.000 τ.μ. και θα περιλαμβάνουν νέους ψυκτικούς χώρους, νέο κι εξελιγμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, καινούριους χώρους προσωπικού, αλλά και ειδικό χώρο εργασίας για ΑΜΕΑ, καθώς αποτελεί μεγάλο στοίχημα η εύκολη προσβασιμότητα για όλους. Οι καινούριες εγκαταστάσεις προσανατολίζονται στην πράσινη ανάπτυξη, με σκοπό τη μείωση των ρύπων. Το κτίριο θα είναι βιοκλιματικό, θα αξιοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ παράλληλα θα διαθέτει στις στέγες του φωτοβολταϊκά. Εκτός αυτών, η επιχείρηση έχει προμηθευτεί νέα μηχανήματα, προκειμένου να επιτευχθεί ακόμα πιο χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, πρόκειται να δημιουργηθούν δύο νέες γραμμές συσκευασίας, οι οποίες θα αυξήσουν τη δυναμικότητα της συσκευασίας κατά 50 %, αλλά και μια νέα γραμμή παραγωγής και καπνίσματος αλλαντικών που θα ανεβάσει την εν λόγω δυναμικότητα κατά 30%.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων μέσω διαφόρων ανιχνευτών και συνεχών ελέγχων βάρους. Έχει τοποθετηθεί κοπτικό μηχάνημα σταθερού βάρους μεγάλης δυναμικότητας, ώστε, από τη μια, να διατηρηθεί ίδιο το μέγεθος και τα γραμμάρια του προϊόντος και, από την άλλη, να μειωθεί στο ελάχιστο η επαφή του ατόμου με το προϊόν. Παρεπόμενο αυτού του εγχειρήματος αποτελεί η βελτίωση εν συνόλω των προϊόντων, τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά, με ανάπτυξη κι εξέλιξη της ταχύτητας παραγωγής και παράδοσης.