ΒΙΚΟΣ

H ΒΙΚΟΣ A.E συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας της χώρας μας παραμένοντας στο πλευρό των νοσοκομείων αναφοράς για τον κορωνοϊό. Η εταιρεία με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής συνεισφοράς, της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας, συνεχίζει να προσφέρει τα προϊόντα της εταιρείας, Φυσικό Μεταλλικό Νερό, και Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά, για τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει συμβάλλοντας στον καθημερινό αγώνα του ιατρικού προσωπικού αλλά και των συνανθρώπων μας που νοσηλεύονται στις ειδικές μονάδες.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε, σημειώνει πως για όσο διάστημα το απαιτούν οι έκτακτες συνθήκες, θα ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των νοσοκομείων αναφοράς που θα προκύπτουν, ευελπιστώντας πως θα βγούμε από τη δοκιμασία αυτή που αντιμετωπίζουμε δυνατότεροι και πιο συνειδητοποιημένοι.