Ιστορική απόφαση για την Creta Farm

Ιστορική απόφαση για την Creta Farm. 

Αλλάζει χέρια οριστικά η Creta Farm, καθώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της από τον όμιλο Bella μαζί με την Τετο-φάρμα.

Αναλυτικά, η επιτροπή σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 21 Απριλίου 2020, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιρειών «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA) Α.Ε. (A.D.)» μέσω της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «IMPALA HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».»