Μειώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία για τους επαγγελματίες

Μειώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία για τους επαγγελματίες. 

Μείωση στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στο ετήσιο επιτόκιο, από 5% στο 3%, προβλέπει η νέα διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια σημαντική ελάφρυνση, που ενδέχεται να φθάσει έως και τις 8 ποσοστιαίες μονάδες, στο τέλος της 10ετίας, στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει τις 120 δόσεις. Αφορά δε το σύνολο των οφειλετών, περίπου 1,4 εκατ., με χρέη που ξεπερνούν τα 36 δισ. ευρώ, είτε έχουν ήδη ενταχθεί, είτε ενταχθούν σε αυτήν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, που προβλέπεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, ή σε περίπτωση που δοθεί παράταση έως την νέα καταληκτική ημερομηνία.

Επιπλέον, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με οφειλές κατά τα έτη 2017 και 2018, καθώς ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση και τα χρέη μεταφέρονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).