Από 1η Ιουνίου 2022 θεσπίζεται η επιβολή τέλους ανακύκλωσης που ανέρχεται στα 8 λεπτά ανά τεμάχιο, στα προϊόντα που η συσκευασία τους περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), στο πλαίσιο της «μεγάλης μεταρρύθμισης» για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων που προβλέπει το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στη Βουλή.

Παράλληλα, για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, ορίζονται χωριστά ρεύματα διαλογής γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων, από 1.9.2022, στα σχολεία, για πρώτη φορά τίθεται η υποχρέωση στους παραγωγούς να οργανώσουν και να προωθήσουν προς ανακύκλωση τα προϊόντα, τις συσκευασίες, με την κάλυψη του σχετικού κόστους και τίθεται υποχρέωση έως το 2023 της οργάνωσης και λειτουργίας συστημάτων εγγυοδοσίας και στις συσκευασίες ποτών, αναψυκτικών και ροφημάτων από αλουμίνιο και γυαλί μίας χρήσης, πλέον της ήδη θεσπισμένης αντίστοιχης υποχρέωσης για τις πλαστικές φιάλες. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη των τροφίμων, εισάγονται υποχρεώσεις για μια σειρά επιχειρήσεων όπως οι μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, μεγάλα εστιατόρια, να τηρούν την ιεράρχηση τροφίμων. Η τήρηση των υποχρεώσεων θα παρακολουθείται με τη συστηματική καταγραφή των πλεονασμάτων τροφίμων.