Πληρωμές με κάρτα και σε φορολογικές υποχρεώσεις

Απευθείας με τη χρήση καρτών πληρωμών, θα μπορούν να εξοφλούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, οι φορολογούμενοι, μετά από σχετική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πληρωμές με κάρτα και σε φορολογικές οφειλέςΣύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης, που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μέσω της οποίας η ΑΑΔΕ θα παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν βεβαιωμένες αρρύθμιστες οφειλές, Φυσικών και Νομικών προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας, «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε.. Με τη νέα παρεχόμενη υπηρεσία, είναι δυνατή η πληρωμή πολλών οφειλών σε μία συναλλαγή, και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι οφειλές πιστώνονται άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΑΑΔΕ στο τηλ.: 210 3375000