Εχοντας πάρει το «πράσινο φως», στις 27 του προηγουμένου Αυγούστου, για ποσό ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., η κυβέρνηση μεθόδευσε τόσο την αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών όσο και τη δημιουργία νέων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν από φορολογούμενους και επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας.

Νέος γύρος για ΜμΕ εν αναμονή και προγραμμάτων στήριξης

Παράλληλα, εκκρεμεί η ανακοίνωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ενώ ετοιμάζεται σειρά φοροελαφρύνσεων ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια του κρατικού προϋπολογισμού.
Η εκκίνηση πρόκειται να δοθεί εντός του Σεπτεμβρίου για όσους οφειλέτες θέλουν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων, μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά φορολογούμενους οι οποίοι απώλεσαν τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού. Επίσης, σύντομα εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί και η πλατφόρμα για τη νέα γενικευμένη ρύθμιση των λεγόμενων «κορωνο-χρεών» που θα προβλέπει αποπληρωμή σε έως 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 72 έντοκες μηνιαίες.

Η επανένταξη στις 100-120 δόσεις

Αναλυτικότερα, για τρίτη κατά σειρά φορά, θα δοθεί ή δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων που χάθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, δυνατότητα επανένταξης έχουν μόνο όσοι φορολογούμενοι έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων του ν. 4321/2015 ή των 120 δόσεων του ν. 4611/2019 και ανήκουν στους πληττόμενους από την πανδημία. Η συγκεκριμένη «ρύθμιση» αφορά όσους απώλεσαν τις ρυθμίσεις αυτές το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 έως και Ιουλίου 2021 και εφόσον:

 • καταβληθεί η δόση του μηνός Αυγούστου 2021 μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021,
 • είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι τις 31-12-2020. (Ως «νόμιμος τρόπος τακτοποίησης» λαμβάνεται υπόψη ακόμη και η υπαγωγή απλήρωτων δόσεων των ρυθμίσεων των λοιπών αυτών οφειλών στο –προβλεπόμενο από άλλες έκτακτες διατάξεις– καθεστώς αναστολής πληρωμών μέχρι και τις 31-12-2021.),
 • είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ πανδημίας μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 100 δόσεων ή 120 δόσεων δηλαδή, όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι τις 31-12-2019 για τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 και όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι τις 31-1-2020 για τη ρύθμιση του ν. 4611/2019,
 • έχασαν τον Απρίλιο του 2021 τη δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2020. Οι οφειλέτες που θα επανενταχθούν στις παλιές ρυθμίσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται αν ο οφειλέτης:
 • δεν καταβάλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 3 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
 • δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
 • δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός της προθεσμίας καταβολής τους.
  Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται αν ο οφειλέτης:
 • δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης,
 • δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
 • δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους, υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή.

Σε 36 ή 72 δόσεις τα χρέη της πανδημίας

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 σε 36 έως 72 δόσεις θα έχουν όσοι φορολογούμενοι αποδεδειγμένα, βάσει της διευρυμένης λίστας ΚΑΔ, έχουν πληγεί από την πανδημία αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση Covid, οι άνεργοι που εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ και οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τέθηκε σε αναστολή ή εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Πιο συγκεκριμένα, στη ρύθμιση εντάσσονται: όσες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν στο διάστημα 30-3-2020 έως 31-7-2021, όπως επίσης και εκείνες για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρος κληρονομιάς ή γονικής παροχής, φορολογικά πρόστιμα, ο ΕΝΦΙΑ του 2020 και ο Φόρος Εισοδήματος του 2019 (χρήση). Ωστόσο, εξαιρούνται και δεν μπορούν να υπαχθούν ο φετινός Φόρος Εισοδήματος (ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ χρήσης 2020) και ο φετινός ΕΝΦΙΑ του 2021, διότι οι εν λόγω οφειλές είναι μεν βεβαιωμένες, δεν είναι όμως ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι οφειλές από το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της 1ης δόσης έως τις 31-1-2022 (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών), ενώ οι οφειλές ρυθμίζονται σε έως 36 άτοκες ή έως 72 έντοκες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 2,5%. Όσοι επιλέξουν πάνω από 37 δόσεις, το σύνολο αυτών θα επιβαρύνεται με επιτόκιο. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων) για οφειλές έως 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών. Κατόπιν, καθίσταται υποχρεωτική η άμεση καταβολή του υπόλοιπου των οφειλών (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών). Ο οφειλέτης θα μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα, οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και οι ποινικές διώξεις.