Στη διάθεση των προϊόντων της αποκλειστικά σε φιάλες από ανακυκλωμένο PET (r-PET) προχωρά η γνωστή γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, οι φιάλες έχουν τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο PET (r-PET), συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη γενικότερα. Παράλληλα, η χρήση r-PET (recycled PET) έναντι του συμβατικού PET μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 52%.

Στόχος της εταιρεία είναι στο μέλλον καμία συσκευασία της να μη δημιουργεί επιβάρυνση στο περιβάλλον και για το λόγο αυτό επενδύει συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η διάθεση της βιοπαραγόμενης συσκευασίας και η χρήση του ανακυκλωμένου PET (r-PET) αποτελούν για την ΟΛΥΜΠΟΣ ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την εκπλήρωση του τελικού στόχου που είναι το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σύμφωνα με την εταιρεία.