Σε πρώτο

Σε πρώτο «πλάνο» τα τοπικά προϊόντα λόγω κορονοϊού. 

Ριζικά έχει μεταβάλει ο κορονοϊός τον τρόπο που ψωνίζουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ΕΥ (Ernst & Young), Future Consumer Index, η οποία παρουσιάζει τις επικρατούσες τάσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα και «στροφή» στα τοπικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την έρευνα :

Η έρευνα αρχικά διακρίνει 4 ομάδες καταναλωτών. Οι καταναλωτές της ομάδας «Cut deep» (27,3%) έχουν περιορίσει τις δαπάνες τους σε όλες τις κατηγορίες δαπανών, υπό το βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας στην απασχόληση. Αντίθετα, όσοι ανήκουν στην ομάδα «Stay calm, carry on» εξακολουθούν να ξοδεύουν κανονικά (26,2%). Η μεγαλύτερη μερίδα καταναλωτών, η οποία διακατέχεται από απαισιοδοξία για το μέλλον, κατατάσσεται στην κατηγορία «Save and stockpile» (35,1%), ενώ η τελευταία ομάδα, «Hibernate and spend» (11,4), ξοδεύει περισσότερα.

Συνολικά, το 42% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζουν θα αλλάξει ριζικά, ως αποτέλεσμα της επιδημίας του COVID-19. Όσον αφορά τα προϊόντα, το 34% των καταναλωτών δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για τοπικά προϊόντα, το 25% για αξιόπιστες μάρκες και το 23% για ηθικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την έρευνα, αυτές οι τέσσερις κατατμήσεις, αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά των καταναλωτών σχετίζεται με την ηλικιακή τους ομάδα και την οικογενειακή ή την εργασιακή κατάστασή τους.