Η ΑΒ Βασιλόπουλος συγκαταλέγεται στις 18 επιχειρήσεις που λαμβάνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σήμα Ισότητας SHARE.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το SHARE αποτυπώνει την προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών εντός των επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την ισότητα των φύλων. Είναι αποτέλεσμα μιας διετούς προσπάθειας για την προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής, καθώς και της καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η διαδικασία περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε, την εκπαίδευση και την τελική αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια που «αγγίζουν» 4 πτυχές: την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων, τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γυναίκες και άντρες, καθώς και την εταιρική κουλτούρα και την ευρύτερη επιχειρησιακή πολιτική. Σύμφωνα και με την εισήγηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης, η ΑΒ Βασιλόπουλος «δίνει σήμα» ισότητας των φύλων, με το SHARE να έρχεται να «επισφραγίσει» τη δέσμευση της αλυσίδας σουπερμάρκετ να προωθεί διαρκώς τον διάλογο για τη διαφορετικότητα, την ενσωμάτωση και τη συμπερίληψη.

Σε αυτό το πνεύμα, ο Δημήτρης Αρτικόπουλος , VP of Human Resources & Organizational Development της ΑΒ Βασιλόπουλος, σημείωσε: «Νιώθουμε χαρούμενοι και υπερήφανοι για την απονομή του Σήματος Ισότητας SHARE. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αντανακλά όλες εκείνες τις απαραίτητες -και θεμελιώδεις- αρχές για τη σύγχρονη κοινωνία. Για τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Δίνει φωνή και δύναμη για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού οικοσυστήματος που χρειάζεται τις γυναίκες -αλλά και τους άντρες- για να εξελιχθεί και να κάνει το επόμενο βήμα».