Τη συγχώνευση των εταιρειών PEPSICO HBH Μ. ΕΠΕ και TASTY FOODS ΑΒΓΕ ανακοίνωσε ο Όμιλος PepsiCo. Οι δυο εταιρείες από την 31.12.2020, θα έχουν ενιαία εταιρική υπόσταση υπό την επωνυμία PEPSICO HELLAS Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ. 

Σημειώνεται ότι η PepsiCo στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν μέχρι τώρα μέσω δύο εταιρειών, την PEPSICO HBH Μ. ΕΠΕ και την TASTY FOODS ΑΒΓΕ. Η απόφαση της συγχώνευσης έρχεται να υλοποιήσει από την 31.12.2020 αυτό που ισχύει ήδη, ότι δηλαδή πρόκειται για έναν ενιαίο οργανισμό.

Η υλοποίηση της συγχώνευσης πραγματοποιείται μέσω της απορροφήσεως της PEPSICO HBH Μ. ΕΠΕ από την TASTY FOODS ΑΒΓΕ και την μετονομασία της τελευταίας σε PEPSICO HELLAS Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ.

Η PepsiCo είναι ένας διεθνής Όμιλος εταιριών με ηγετική θέση στον τομέα των τροφίμων και ποτών, η οποία πρωτοστατεί στις διεθνείς διατροφικές τάσεις. Στη  χώρα μας προσφέρει μία ευρεία γκάμα τροφίμων και ποτών (ενδεικτικά Lays, Pepsi, Lipton Ice Tea, Ruffles, Doritos, Cheetos, Quaker, Ήβη, Tasty, Seven up).